Regeneracja turbosprężarek

Jak już wspominaliśmy, turbosprężarka została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła bezawaryjnie współpracować z silnikiem przez cały okres jego użytkowania. Rzadko kiedy ulega ona poważnej awarii, nie wymaga także jakichkolwiek specjalnych remontów. Jednakże od czasu do czasu, turbosprężarka może ulec awarii. Uszkodzenie turbosprężarki może być spowodowane przez obcy materiał lub brudny olej; awarię mogą wywołać również przerwy w dostarczaniu oleju, niedobór ciśnienia oleju, a także przegrzanie. Dobra wiadomość zaś jest taka, że turbosprężarka podlega naprawie, po której znów będzie mogła sprawnie funkcjonować. Naprawę taką nazywamy regeneracją turbosprężarki. Naprawa turbiny obejmuje kolejno następujące czynności:


  • Demontaż turbosprężarki.
  • Mycie oraz czyszczenie wszystkich elementów (piaskarka/ myjka ultradźwiękowa)
  • Kontrolę i ocenę punktów pomiarowych wskazanych przez producenta.
  • Wymianę kompletu elementów z zestawu naprawczego.
  • Precyzyjne wyważenie i doważanie zespołu wirującego.
  • Montaż końcowy.
  • Sprawdzenie i ewentualną regulację wartości ciśnienia doładowania.

DoważarkaDoważarkawyważarka turbin

Proces regeneracji turbosprężarki


Demontaż turbosprężarki oraz ocena i czyszczenie części

Po dostarczeniu turbosprężarki do jednego ze współpracujących z nami warsztatów, jest ona gruntownie rozkładana na części. Poszczególne jej elementy poddawane są kolejno procesom mycia i piaskowania. Jednym słowem, trwa przywracanie turbosprężarki do jej pierwotnego wyglądu zewnętrznego. Oceniany jest także w warsztacie stan poszczególnych elementów turbosprężarki, tak aby móc poinformować naszego klienta co było przyczyną awarii.
 

Ocena powierzchni oraz kontrola punktów pomiarowych

Następnie dokonywane są szczegółowe oględziny powierzchni oraz kontroli wszystkich punktów pomiarowych wskazanych przez producenta. Celem tego procesu jest ocena, czy elementy wirujące spełniają niezbędne kryteria i czy mogą być użyte ponownie. Jeśli nie, to są one wymieniane na nowe. Wszystkie części do naprawianych turbosprężarek pochodzą od oryginalnych producentów.
 

Wyważanie wałka wraz z kołem kompresji oraz złożenie korpusu turbosprężarki

Następnym krokiem jest wyważanie wałka wraz z kołem kompresji, na tak zwanej pierwszej wyważarce. Po dokonaniu wyważenia składany jest korpus turbosprężarki, zakładane są nowe łożyska, odrzutniki olejowe, pierścienie oporowe oraz uszczelki. Po złożeniu korpusu montowany jest on na tzw. drugiej maszynie doważającej. Tutaj, jeśli fachowcy z nami współpracujący uznają to za zabieg konieczny dla prawidłowego dalszego funkcjonowania regenerowanej turbiny, dokonywane jest wstępne doważenia zespołu wirującego z tak zwaną prędkością podkrytyczną (ok. 40 tys. obrotów na minutę). Ten etap bywa często pomijany przez większość zakładów naprawczych, a według współpracujących z nami ekspertów bywa on niezbędny, gdyż umożliwia on kontrolę niedoważenia i wykonanie ewentualnej korekty w dwóch płaszczyznach (koła turbiny i koła sprężarki). W trakcie tego doważania regenerowana turbina jest podłączona do systemu olejowego, a sam proces trwa na tyle długo, że można w 100% sprawdzić jej szczelność. Nie jest to możliwe przy wyważaniu końcowym na tak zwanej wyważarce nadkrytycznej z uwagi na bardzo krótki czas procesu (ok. 4 sekundy).
 

Doważenie turbosprężarki

Kolejnym etapem naprawy jest doważenie turbosprężarki na wspomnianym stanowisku wysokoobrotowym z prędkością do 250 tys. obr./min, gdzie jest ona poddawana takim samym obciążeniom i warunkom jak podczas pracy w samochodzie.
 

Montaż turbosprężarki

Następnie dokonywany jest montaż końcowy oraz regulacja ustawienie zaworu sterującego (o ile przewiduje to konstrukcja turbosprężarki). Końcowym akordem regeneracji turbosprężarki jest jej finałowe sprawdzenie i ewentualna regulacja wartości ciśnienia doładowania. Na koniec tego żmudnego procesu regeneracji do każdej turbosprężarki dołączany jest protokół wyważenia końcowego oraz karta gwarancyjna.

Szukaj w KATALOGU


Marka pojazdu
Model
Silnik
Pojemność
Moc
Rok produkcji
Numer części
Numer producenta